Meer praten over seks? Goed idee! Op deze site vind je een blog, tekeningen en een uitnodiging om met mij (Laura) in gesprek te gaan. En meer over wat ik doe op het gebied van seksualiteit. Ik nodig je uit om seks te benaderen met openheid, nieuwsgierigheid en een zekere kwetsbaarheid. 

En waar

ben ik NU mee bezig?